# เรื่อง วันที่ประกาศ
1 > KPI ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบ 2566 2 มีนาคม 2566
2 > คู่มือการปฏิบัติงาน SOP กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 9 ธันวาคม 2563
3 > ประชากรกลางปี 2562/2563 5 พฤศจิกายน 2563
4 > แผนงาน/ตัวชี้วัด ปี 2564 30 ตุลาคม 2563
5 > สรุปตรวจราชการ 2/2563 14 ตุลาคม 2563
6 > ข้อสั่งการ ตรวจราชการฯ สุโขทัย 2/2563 24 สิงหาคม 2563
7 > ไฟล์ตรวจราชการสุโขทัย ครั้งที่2/2563 13 สิงหาคม 2563
8 > ปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัด KPI 2563 (ตั้งแต่ น.395 เป็นต้นไป) 12 มิถุนายน 2563
9 > สรุปตรวจราชการ สป ประจำปี 2563 รอบที่ 1 28 พฤษภาคม 2563
10 > ไฟล์ตรวจราชการสุโขทัย ครั้งที่1/2563 11 กุมภาพันธ์ 2563
11 > รายงานประจำปี 2562 สสจ.สุโขทัย 10 มกราคม 2563
12 > รายชื่อ รพ./รพ.สต. จังหวัดสุโขทัย 1 มกราคม 2563
13 > งบลงทุน ปี 2562 25 ธันวาคม 2562
14 > ประชากรกลางปี 2562 18 ธันวาคม 2562
15 > แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข 18 ธันวาคม 2562
16 > แผนงานโครงการและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข 18 ธันวาคม 2562
17 > รายละเอียดตัวชี้วัด(KPI)กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 18 ธันวาคม 2562
18 > พีระมิดประชากรกลางปี 2562 17 ธันวาคม 2562